top of page

Rustig

naar de

tandarts

Welkom bij tandartsenpraktijk 

Gonnie Eijkemans in Sevenum

Wij bieden u kwalitatief hoogwaardige mondzorg.  Beginnend bij de allerkleinsten, die we graag zo begeleiden dat ze hun hele lange leven over hun eigen gezonde gebit kunnen beschikken en dat gaat door tot de beste mondzorg voor de senioren onder ons. 
 

Op deze website vindt u veel informatie over onze praktijk, ons team en over de beste verzorging van uw tanden en kiezen. Kijkt u maar eens rustig rond en kom vooral vaker terug, want we houden de inhoud actueel!

8.00 - 12.15 uur en 13.00 - 16.45 uur

8.00 - 12.15 uur en 13.00 - 16.45 uur

8.00 - 12.15 uur en 13.00 - 16.45 uur

8.00 - 12.15 uur en 13.00 - 16.45 uur

8.00 - 12.15 uur en 13.00 - 16.00 uur

Onze werktijden:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Direct contact:

Voor het maken van afspraken kunt u ons telefonisch bereiken op maandag t/m donderdag van 8:00 tot 12:00 uur op telefoonnummer 077-4672028.

Afspraak maken

Afspraak maken

Aansluitend aan uw afspraak kunt u een vervolgafspraak maken. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken voor het maken van een afspraak. Voor het maken van afspraken kunt u ons telefonisch bereiken op maandag t/m donderdag van 8:00 tot 12:00 uur op het volgend nummer: 077-4672028. Afspraken kunnen niet per email worden gemaakt.

Afzeggen

Wanneer u verhinderd bent vragen wij u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren te verzetten danwel af te zeggen. Wij hoeven u dan geen kosten in rekening te brengen. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden afgezegd.

Nieuwe Patient

Aanmelden als nieuwe patiënt

Het huidig aantal patiënten leidt op dit moment tot een te lange wachttijd voor zowel bestaande als nieuwe patiënten. Om de kwaliteit van onze zorg te kunnen waarborgen, zijn wij genoodzaakt om een tijdelijke patiëntenstop voor nieuwe patiënten in te voeren.

Uw gegevens

Vóór het eerste bezoek vragen we u de gegevens van uw vorige tandarts op te vragen. Wij kunnen op deze manier uw behandelhistorie zien en soms is het dan ook niet nodig om foto’s te maken.

Uw eerste bezoek

Voor een eerste bezoek bij de tandarts nemen wij wat extra tijd voor u. Tijdens dit eerste bezoek wordt zorgvuldig naar uw mond gekeken en eventueel röntgenfoto’s gemaakt. Hierna bepalen wij of er een verdere behandeling nodig is en stellen wij, rekening houdend met uw wensen, een behandelplan op. Bij behandelingen boven de €150 krijgt u bovendien een gespecificeerde begroting mee. Het is voor ons meestal onmogelijk om tijdens een reguliere controleafspraak rekening te houden met een eventuele extra behandeling, zoals het vullen van een gaatje of het trekken van een kies. Hiervoor maken we een nieuwe afspraak met u , zodat we alle benodigde tijd en aandacht aan u kunnen besteden en de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Gezondheidsvragenlijst

Bij het inschrijfformulier zit een gezondheidvragenlijst. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze lijst in te vullen? Het afnemen van een 'medische anamnese' is noodzakelijk omdat de tandarts hiermee een goed beeld krijgt van uw gezondheid. Tevens dient de tandarts op de hoogte te zijn van het gebruik van medicijnen.

Legitimeren

Wij verzoeken u om bij uw eerste bezoek aan de praktijk een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Conform de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) bent u sinds 1 juni 2009 verplicht uw geldige legitimatiebewijs te tonen aan de dienstdoende tandarts Tot slot willen wij benadrukken dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met alle

patiëntinformatie die bij ons bekend is.

Een paar huisregels

Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie, waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. In of op het terrein van de praktijk is roken niet toegestaan.

Persoonlijke gegevens

Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dit geldt ook voor veranderingen aan uw gezondheid of medicijngebruik.

Mobiele telefoons

Wij vragen u om uw mobiele telefoon tijdens de behandeling uit te zetten. Hierdoor blijven we optimaal aandacht voor u en uw behandeling houden.

Afspraken afzeggen

Het kan altijd een keer gebeuren dat een afspraak niet door kan gaan. Laat dit ons minimaal 24 uur van tevoren weten, dan hoeven wij u geen kosten in rekening te brengen. Wanneer een afspraak niet (of zeer kort van tevoren) is afgezegd, kunnen de kosten oplopen tot 100% van de voorgenomen behandeling.

Te laat op een afspraak

Wij proberen zoveel mogelijk op afspraak te werken. Het is daarom van belang dat u tijdig op uw afspraak verschijnt. Het kan een keer gebeuren dat u wat later bent. Dit is geen probleem. Wanneer u echter structureel te laat komt kan het zijn dat u een nieuwe afspraak moet maken en een nota krijgt van de gemiste behandeltijd.

Uw factuur

Wij vragen u om na afloop van de behandeling de nota direct te voldoen (per PIN). Wanneer u verzekerd bent voor de tandarts kunt u de nota declareren bij uw zorgverzekering. Voor uw eigen administratie is het verstandig om er een kopie van te maken.

SPOED

Spoed

Voor zeer dringende spoedgevallen die niet tot de volgende dag kunnen wachten of voor het afzeggen van een afspraak zijn wij op maandag t/m donderdag van 8:30 tot 12:00 uur bereikbaar op 077-4672028.

Vanaf 12:00 uur zijn wij bereikbaar op: 077-4674156.

Voorbeelden van spoedgevallen:

  • Acute ontstekingen met koorts

  • Uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval. (Bij een uitgeslagen tand is het belangrijk dat men zich binnen 1 uur na het ongeval onder behandeling stelt van de tandarts. Na deze periode is het meestal niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen.)

  • Nabloeding na een tandheelkundige behandeling

Géén spoedgeval:

  • Uitgevallen vullingen

  • Afgebroken stukje van een tand of kies

  • Losse (nood-) kronen of -bruggen

Dienst Noodgevallen

Dienstregeling voor spoedgevallen:

Tandartsenpost Eindhoven

Om u zo spoedig mogelijk te helpen werken wij enkel op afspraak. Zeven dagen per week kunt u op afspraak bij ons terecht tussen 08:00 en 22:00 uur (op zondag tussen 08:00 en 20:00 uur) . Tussen 22:00 en 08:00 uur (op zondagavond  tussen 20:00 en 08:00 uur) zijn wij enkel bereikbaar voor acute spoedgevallen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 040-3111915.

Aalsterweg 108

5615 CJ  Eindhoven 

Telefoon 040 3111915

info@tandartsenposteindhoven.nl

Visie

Onze visie

Een bezoek aan de tandarts is voor niet voor alle mensen plezierig. Wij vinden het echter van belang om dit gevoel tot een minimum te beperken. In onze praktijk staan daarom persoonlijke aandacht, kwaliteit en hygiëne centraal.

 

Persoonlijke aandacht streven wij na door u een vaste behandelaar te geven die ruim de tijd voor u en de behandeling neemt. Tevens houden wij rekening met uw specifieke wensen. De kwaliteit van de zorg wordt door het gebruik van hoogwaardige materialen en continue bijscholing van gediplomeerd en vakbekwaam personeel gewaarborgd. Een optimale mondverzorging is hierbij wel essentieel. Een goede mondhygiëne draagt immers bij aan het langer behouden van uw eigen tanden en kiezen.

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijkste kernwaarde staat hygiëne genoemd. De gezondheid van de patiënt staat voorop en dat begint bij een goede praktijkhygiëne. Door middel van investeringen in de nieuwste hygiëne- en reinigingstechnieken en uitgebreide protocollering van alle gangbare praktijkprocessen willen wij dit bewerkstelligen.

 

Geprobeerd is de visie weer te geven in het logo van de praktijk. Onze focus ligt uiteraard op de mond. Wij streven er echter naar dat door onze persoonlijke benadering, de patiënten rustig naar de tandarts komen en tevreden, met een glimlach, naar huis gaan.

Vertrouwde

gezichten

Team
tandarts Eijkemans - Gonnie def_edited_e

Gonnie Reinartz-Eijkemans

Tandarts - BIG nr 19066245102

 

Aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag ochtend

tandarts Eijkemans - Claudia def_edited_

Claudia Kremers-Beljaars

Tandarts - BIG nr 39925830502

Aanwezig op maandag en dinsdag

Tandarts Eijkemans - Fabiënne_edited.jpg

Fabiënne Paulissen

Mondhygiëniste

Aanwezig op woensdagochtend en donderdag

Mag foto’s maken, verdoving geven en  tandsteen verwijderen onder het tandvlees

tandarts Eijkemans - Ingrid.JPG

Ingrid Steyn-van Berlo 

Paropreventie assistente

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag

en donderdagochtend.

Mag foto’s en afdrukken maken, tandsteen verwijderen boven het tandvlees en beperkt tandsteen verwijderen onder het tandvlees

tandarts Eijkemans - Lisa def_edited.jpg

Lisa Kuijpers

Mondhygiëniste in opleiding 

Aanwezig op vrijdag

Mag foto's en afdrukken maken en beperkt tandsteen verwijderen onder het tandvlees

tandarts Eijkemans - Simone def.jpg

Simone van Disseldorp

Assistente

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Mag foto’s maken en is een vertrouwd gezicht aan onze afsprakenbalie.

tandarts Eijkemans - Floor_edited.jpg

Floor Huijs

Assistente

Aanwezig op maandag

Mag foto’s en afdrukken maken en is een vertrouwd gezicht aan onze afsprakenbalie.

tandarts Eijkemans - Lobke def_edited.jp

Lobke Janssen

Assistente

Aanwezig op dinsdag, woensdagmiddag en vrijdag

Mag foto’s en afdrukken maken, tandsteen verwijderen boven het tandvlees en is een vertrouwd gezicht aan onze afsprakenbalie.

Contact
Contactformulier
Contactformulier

Gebruik dit formulier niet voor spoedeisende vragen of opmerkingen!

Bedankt voor uw bericht!

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

bottom of page