top of page
Tarieven

Tarieven 2023 NZa

De tandartstarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tandartstarieven voor 2023 zijn iets gestegen ten opzichte van 2023. De tandheelkundige behandelingen bestaan vaak uit meerdere onderdelen. Omdat wij het belangrijk vinden u zoveel mogelijk duidelijkheid te blijven geven, krijgt u nog steeds voor elke behandeling boven de €150 een begroting mee.

Uw nota

Uw nota

Wij vragen u om na afloop van de behandeling de nota direct te voldoen (per PIN). Wanneer u verzekerd bent voor de tandarts kunt u de nota declareren bij uw zorgverzekering. Voor uw eigen administratie is het verstandig om er een kopie van te maken.

 

Bij patienten tot 18 jaar declareren wij de behandeling rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Deze behandelingen hoeft u dus niet direct te voldoen.

Bij vervolgbehandelingen boven de € 150 krijgt u van ons een overzichtelijke, gespecificeerde begroting mee.

Niet tevreden

Niet tevreden?

Wij zullen altijd ons best doen om u zoveel mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een door ons geleverde behandeling. Maak dit gerust bespreekbaar!

 

Het is altijd prettig om te weten wanneer er een klacht is en wij streven ernaar om samen met u een oplossing te vinden. Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunt u informatie opvragen bij het tandheelkundig informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Mocht ook dit geen bevredigend resultaat opleveren, dan kunt u gebruik maken van de NMT klachtenregeling, waarbij wij zijn aangesloten. 

Privacy

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Gonnie Eijkemans Tandarts streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

•          NAW gegevens;

•          Geslacht;

•          E-mailadres;

•          Telefoonnummer

•          Gegevens betreffende uw mondgezondheid;

•          De naam van uw zorgverzekeraar;

•          De naam van uw andere zorgverleners;

•          Tijdstip van uw afspraak;

•          Afspraakhistorie;

•          Betalingsgegevens;

•          Correspondentie met andere zorgverleners;

•          Correspondentie (bijvoorbeeld e-mails).

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

•          Het bijhouden van uw medisch dossier;

•          Het inplannen van een afspraak;

•          Het uitvoeren van een behandeling;

•          Het verbeteren van onze dienstverlening;

•          Het sturen van afspraakherinneringen;

•          Het sturen van oproepherinneringen;

•          Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Wij zullen uw betaalgegevens minimaal 7 jaar bewaren.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. 

Binnen onze praktijk is er een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 

Analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

 

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan administratie@tandartseijkemans.nl  of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 077-4672028. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring?

Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze website, of via het contactformulier.

bottom of page