top of page
Cosultatie en diagnostiek

Consultatie en diagnostiek

Controle

Tijdens de periodieke controle wordt het gebit gecontroleerd op gaatjes, tandvleesontstekingen en eventuele slijtageplekken. Verder kan er tandsteen worden verwijderd. Soms is de hoeveelheid tandsteen dusdanig groot dat er een nieuwe afspraak gemaakt moet worden. Dit kan bij onze mondhygiëniste of onze preventieassistente zijn.

 

Niet alle problemen in de mond zijn met het blote oog te zien, waardoor er soms röntgenfoto’s gemaakt moeten worden. De controle wordt periodiek uitgevoerd. Dit betekent dat iedere patiënt een eigen controletermijn krijgt toegewezen. Deze is afhankelijk van de mondverzorging (mondhygiëne).

 

Door iedereen op een regelmatige basis voor een periodieke controle te zien, kunnen ziekteprocessen, afwijkingen of ontwikkelings-stoornissen aan tanden en kiezen, tandvlees, mond-slijmvlies en kauwstelsel beter worden vastgesteld, onder controle gehouden worden of doorverwezen worden.Er zal tevens veel aandacht worden besteed aan preventie (het voorkomen van problemen). Hierdoor voorkomt u onnodige schade aan uw gebit.

Tandarts Gonnie Eijkemans | Sevenum

Grote overzichtsfoto

Grote overzichtsfoto’s geven een globaal beeld van de mond. Hierop zijn de toestand van het kaakbot, de wortelpunten van alle tanden en kiezen, de kaakkopjes en de aanleg van tanden en kiezen zichtbaar. Het kan een heel goed hulpmiddel zijn bij het opstellen van een

behandelplan en om meer inzicht te krijgen in (mogelijk aankomende) problemen in de mond. Deze foto wordt alleen op indicatie gemaakt. Door gebruik te maken van digitale röntgenapparatuur blijft de straling beperkt. Er wordt uiteraard altijd het nut afgewogen tegen de risico’s van röntgenstraling.

DentiMax-Dental-Xray-Gallery-17-orig-1.j

Folders Ivoren Kruis

Bent u op zoek naar meer informatie over bepaalde onderwerpen? Het Ivoren Kruis biedt folders en brochures aan waarin u meer informatie en antwoorden vindt.

Tandarts Gonnie Eijkemans | Sevenum
Tandarts Gonnie Eijkemans | SevenumSealen-klein.jpg
Tandarts Gonnie Eijkemans | Sevenum
Tandarts Gonnie Eijkemans | Sevenum
Tandarts Gonnie Eijkemans | Sevenum
Tandarts Gonnie Eijkemans | Sevenum

Kleine röntgenfoto

Kleine röntgenfoto’s worden gemaakt om gaatjes of tandvleesproblemen onder vullingen en tussen de tanden op te sporen, die niet met het blote oog zijn te zien. Deze röntgenfoto’s zijn dus een aanvulling op de controle. Zonder deze foto’s is een goede controle niet mogelijk.

 

De foto’s hoeven niet elke controle te worden gemaakt. Afhankelijk van de mondverzorging (mondhygiëne) worden deze foto’s elke 1 tot 4 jaar gemaakt (gemiddeld elke 2-3 jaar). Ook kunnen ze worden gebruikt een wortelpunt van een tand of kies te bekijken, wanneer iemand met een pijnklacht komt. Door gebruik te maken van digitale röntgen-apparatuur blijft de straling beperkt. Er wordt uiteraard altijd het nut afgewogen tegen de risico’s van röntgenstraling.

Tandvleesbehandelig
Vullingen

Tandvleesbehandeling

Wanneer er tandsteen onder het tandvlees zit, kan dit leiden tot tandvleesproblemen (parodontitis). Hierdoor kan kaakbot verloren gaan, waardoor tanden en kiezen los kunnen komen te zitten.

Vullingen

Wanneer een tand of kies door cariës (tandbederf) is aangetast, dan moet er vaak een vulling worden gemaakt. In deze praktijk worden alle vullingen van wit vulmateriaal (composiet) gemaakt. Dit vulmateriaal bestaat in zeer veel verschillende kleuren en sterktes, waardoor voor elke toepassing wel een soort composiet beschikbaar is.

Tandarts Gonnie Eijkemans | Sevenum

Kronen en Bruggen

Kronen

Een kroon is een speciale overkapping van een tand of kies van metaal, porselein of een combinatie van beide. De kroon is aangepast aan de kleur van uw gebit, waardoor het een natuurlijk geheel blijft. Meestal wordt een kroon geplaatst op een tand of kies die dusdanig verzwakt is, dat verder afbreken van deze tand of kies niet meer wenselijk is. Er kan echter ook een cosmetische reden zijn om een tand qua kleur of stand te veranderen

 

Hoe wordt een kroon gemaakt?

De tand of kies wordt omslepen door de tandarts. Natuurlijk gebeurt dit met verdoving, zodat de behandeling niet pijnlijk zal zijn. Hierna wordt de preparatie met een zeer precies afdrukmateriaal afgedrukt en wordt een tijdelijke kroon gemaakt. Vervolgens gaat deze afdruk naar een tandtechnisch laboratorium. Hier wordt de kroon handmatig vorm gegeven en ingekleurd in porselein, wat een zeer fraai eindresultaat oplevert. Ongeveer twee weken na het prepareren van de tand of kies, is de kroon klaar en wordt deze geplaatst.

Hoe wordt een vulling gemaakt?

De witte vullingen worden door middel van een speciale plaktechniek aan de tand vastgeplakt. Om

de vulling goed te laten plakken is het wel belangrijk dat er geen speeksel bij komt (droogleggen). Dit kan door het aanbrengen van een lapje over de tand of kies (rubberdam) of door het gebruik van wattenrollen en speekselzuigers. Door het gebruik van een zure gel wordt het glazuur van de tanden en kiezen opgeruwd. Hierna worden enkele lijmlaagjes aangebracht. De vulling wordt vervolgens in een aantal laagjes aangebracht. Door elk laagje apart te belichten wordt de vulling hard en is deze direct na de

behandeling te belasten. Soms kan een gaatje wat dieper zijn (meer richting de zenuw); dan is het

normaal dat de gevulde tand of kies een aantal weken wat gevoeliger is. Wanneer de zenuw gezond is, kan hij zichzelf herstellen, doordat ze zenuw zich iets meer terugtrekt. Soms raakt de zenuw toch geïrriteerd, waardoor een wortelkanaalbehandeling nodig kan zijn.

Bruggen

Een brug wordt gemaakt om een ontbrekende tand of kies te vervangen. Een brug bestaat uit twee kronen met (meestal ertussen) een zwevend deel. De kronen worden geplaatst op de tanden of kiezen naast de lege ruimte (pijlers), waardoor de lege ruimte met het zwevend deel wordt opgevuld (pontic). Het is een voorziening die (net als een kroon) gecementeerd wordt en dus niet uitneembaar is.

 

Hoe wordt een brug gemaakt?

Een brug wordt net als een kroon gemaakt. Er worden alleen meerdere tanden of kiezen (minimaal twee) omslepen. Ook nu wordt de preparatie met een zeer precies afdrukmateriaal omslepen en wordt een tijdelijke brug gemaakt. Ook hier gaat een tand-technicus aan de slag met het vormgeven en inkleuren van de brug in porselein. Ongeveer twee weken na het prepareren wordt de brug geplaatst.

Kronen en bruggen
Tandarts Gonnie Eijkemans | Sevenum

Schildjes op tanden

Facing van composiet (schildje van wit vulmateriaal)

Een kroon is een speciale overkapping van een tand of kies van metaal, porselein of een combinatie van beide. De kroon is aangepast aan de kleur van uw gebit, waardoor het een natuurlijk geheel blijft. Meestal wordt een kroon geplaatst op een tand of kies die dusdanig verzwakt is, dat verder afbreken van deze tand of kies niet meer wenselijk is. Er kan echter ook een cosmetische reden zijn om een tand qua kleur of stand te veranderen

Schildjes op tanden
benji.jpg

Hoe wordt een composiet facing gemaakt?

Een facing van composiet wordt op dezelfde manier gemaakt als een normale vulling. Er wordt echter gebruik gemaakt van speciale composieten met zeer goede kleureigenschappen, waardoor de tanden er qua uiterlijk, maar ook qua gladheid zeer natuurlijk uit komen te zien.

Facing van porselein (schildje van keramiek)

Om een tand te corrigeren in kleur of stand, kan een facing worden gemaakt van porselein. Dit is een dun schildje van porselein op een tand. Het schildje wordt net als bij een kroon of brug afgedrukt en handmatig in porselein ingekleurd en vorm gegeven. Op deze manier is een zeer fraai eindresultaat te verkrijgen

Wortelkanaalbehandeling

Wortelkanaalbehandeling

Een tand of kies bestaat uit een zichtbaar gedeelte (de kroon) en een gedeelte dat in het kaakbot zit (de wortel). In de wortel bevinden zich de pulpa. De pulpa bestaat onder andere uit een bloedvat en een zenuw. Deze zenuw geeft het gevoel aan de tand of kies. Wanneer door tandbederf, een lekkende vulling of een ongeluk de pulpa ontstoken raakt, kan het nodig zijn om een wortelkanaalbehandeling uit te voeren. Door middel van een een wortelkanaalbehandeling wordt de pulparuimte en wortelkanalen schoongemaakt en gespoeld.

Door het gebruik van elektronische meetapparatuur en het maken van enkele röntgenfoto’s wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de lengte en vorm van de wortelkanalen verkregen. Nadat de kanalen zijn gevijld en gespoeld worden de wortelkanalen afgesloten met een rubberachtige substantie. Uiteraard wordt deze behandeling met verdoving uitgevoerd, waardoor u er vrijwel geen last van heeft.

Trekken van tand of kies

Trekken van een tand of kies

We streven zoveel mogelijk naar behoud van eigen tanden en kiezen op de lange termijn. Soms is

een tand en/of het omliggende weefsel dusdanig verzwakt dat trekken de enige mogelijkheid is.

Uiteraard gebeurt dit met verdoving.

Tandarts Gonnie Eijkemans | Sevenum
Protheses

Protheses

Volledig kunstgebit

Wanneer er geen tanden en kiezen in de mond aanwezig zijn is vervanging door middel van een volledig kunstgebit noodzakelijk. Er kan een volledig kunstgebit in de boven- of onderkaak worden gemaakt, of in beide kaken.

 

Soms kan het zo zijn dat de eigen (onder)kaak te weinig houvast heeft voor een prothese. In dat geval wordt er vaak voor gekozen om de prothese te ondersteunen m.b.v. implantaten.

Hoe wordt een volledige prothese gemaakt?

Er zijn meerdere afspraken nodig om een goed passende volledige prothese te maken. Eerst worden er afdrukken gemaakt (algemene en meer preciezere afdrukken). Vervolgens wordt de positie van uw kaken ten opzichte van elkaar bepaald. Hierna kunt u kiezen welke kleur en vorm tanden en kiezen u wilt hebben. Tegenwoordig kan een kunstgebit dusdanig mooi worden gemaakt, dat het bijna niet van echt te onderscheiden is. Uiteraard wordt met al uw wensen rekening gehouden.

Gedeeltelijk kunstgebit: Kunstharsplaat

Een kunstharsplaat is een uitneembare voorziening die enkele tanden en kiezen kan vervangen. Het lijkt op een volledig kunstgebit (kunsthars basis), alleen heeft u hier nog eigen tanden en kiezen. Door het dragen van een kunstharsplaat blijft uw kauwfunctie, esthetiek en spraak voldoende. Ook gaat een kunstharsplaat het omkiepen of scheef staan van tanden tegen. Een kunstharsplaat is makkelijk uit te breiden naar een volledig kunstgebit.

Gedeeltelijk kunstgebit: Frame

Wanneer de basis van het gedeeltelijk kunstgebit uit metaal bestaat, wordt het een frame genoemd. Een frame is dus ook een uitneembare voorziening die tanden en kiezen kan vervangen. In het algemeen ervaren patiënten meer comfort van een frame dan van een kunstharsplaat.

Preventieve Mondzorg

Preventieve mondzorg

Gebitsreiniging

Niet verwijderde tandplak kan onder invloed van speeksel leiden tot de vorming van tandsteen. Aan tandsteen hecht zich weer makkelijk nieuwe plak, waardoor tandvlees sneller geïrriteerd en ontstoken kan raken. Door middel van een gebitsreiniging wordt plak, tandsteen en aanslag gereinigd.

Hoe wordt een gebitsreiniging uitgevoerd?

Wanneer een gebitsreiniging wordt uitgevoerd, wordt het tandsteen, plak en (eventuele) aanslag verwijderd. Dit gebeurt met ultrasone trillingen (tandsteen trilt d.m.v. hoogfrequente trillingen los), met behulp van handinstrumenten of met een combinatie van beide.

Polijsten gebeurt met een polijstborsteltje en polijstpasta. Door het bewegen van het borsteltje

met polijstpasta over de tanden, wordt aanslag verwijderd.

Tandarts Gonnie Eijkemans | Sevenum
Tandarts Gonnie Eijkemans | Sevenum

Sealen

Sealen gebeurt om de groeven van de kiezen te beschermen tegen het ontstaan van gaatjes.

Wanneer groeven en putjes in het glazuur van kiezen diep en smal zijn, is het erg moeilijk om

ze schoon te maken. Door te de groeven met een laagje af te dichten (sealen), kunnen de kiezen beter worden gepoetst en ontstaan er minder makkelijk gaatjes. Meestal worden de kiezen vrij snel na het doorbreken geseald, omdat juist in die periode het

makkelijkst gaatjes ontstaan.

Hoe wordt een sealing gemaakt?

Als eerst worden de kiezen gereinigd, zodat alle tandplak uit de groefjes is. Hierna wordt een zure gel op de groeven aangebracht. Wanneer deze voldoende is ingewerkt, wordt deze weggespoeld en droog-geblazen. Nu wordt de sealing over de groeven aangebracht en belicht, waardoor de sealing meteen is uitgehard.

bottom of page